Ərbəin müəssisəsi\Mədəni-maarif bölümü

banner-img banner-img-en
logo

 Müdrik kəlamlar


Mixael Faraday Yaradılış nişanələri haqda

Çap\Print

Mixail Faraday Yaradılış nişanələri haqda deyir: "Mən inanıram ki, dünyanın yaradılışından bəri, Allahın gözə görünməyən xüsusiyyətləri, yəni əbədi qüdrəti və ilahiliyi Onun yaratdıqları vasitəsilə üzə çıxır."


İstifadə olunmuş mənbələr:   yaradılış
 Ərbəin Mədəni-maarif sistemində üzvlük

Çap\Print

Oxşar yazılar


Arbaeentitr

 Hədislər