Ərbəin müəssisəsi\Mədəni-maarif bölümü

banner-img banner-img-en
logo

 Hədislər


Həsədin zərəri

Çap\Print

Həzrət Əli (ə) buyurur: "Paxıllıq və həsəd nə qədər az olsa, bədən də bir o qədər sağlam olar."


İstifadə olunmuş mənbələr:   "Nəhcül-bəlağə", 254-cü hikmət

 Ərbəin Mədəni-maarif sistemində üzvlük

Çap\Print

Arbaeentitr

 Hədislər