Ərbəin müəssisəsi\Mədəni-maarif bölümü

banner-img banner-img-en
logo

 Hədislər


İblis və paxıl insan

Çap\Print

İmam Sadiq (ə) buyurur: "Paxıl şəxs əvvlcə özünə sonra isə başqasına zərər verər. Necə ki, İblis də, belə etdi."


İstifadə olunmuş mənbələr:   "Misbahüş-şəriə", səh 45

 Ərbəin Mədəni-maarif sistemində üzvlük

Çap\Print

Arbaeentitr

 Hədislər