Ərbəin müəssisəsi\Mədəni-maarif bölümü

banner-img banner-img-en
logo

 Hədislər


Müsəlmanın rəftarı

Çap\Print

İmam Sadiq (ə) buyurur:"Müsəlman qardaşlar öz münasibətlərində üç şeyə möhtacdır:1-Bir-birilərinə qarşı insaflı olmaq. 2- Mehriban olmaq. 3- Həsəd etməmək."


İstifadə olunmuş mənbələr:   "Əl-Əxlaq", səh. 340

 Ərbəin Mədəni-maarif sistemində üzvlük

Çap\Print

Arbaeentitr

 Hədislər