Ərbəin müəssisəsi\Mədəni-maarif bölümü

banner-img banner-img-en
logo

  Dualar və ziyarətnamələr


Allaha ehtiyaclı olanların minacatı - İmam Səccad (ə) - ın minacatlarından

Çap\Print
Allaha ehtiyaclı olanların minacatı - İmam Səccad (ə) - ın minacatlarından

ALLAHA EHTIYACLI OLANLARIN MÜNACATININ OXUNUŞU

 

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

 

İlahi kəsri la yəcburuhu illa lutfukə və hənanukə, və fəqri la yuğniihi illa ətfukə və ihsanukə, və rəv`əti la yusəkkinuha əmanukə, və zilləti la yuizzuha illa sultanukə, və umniyyəti la yubəəlliğuniiha illa fəzlukə, və xallləti la yəsudduha illa təvlukə, və hacəti la yəqziiha ğayrukə, və kərbi la yufərricuhu siva rahmətikə, və zurri la yəkşifuhu ğayru ra`fətikə, və ğulləti la yubərriduha illa vəslukə,  vələvəti la yutfiiha illa liqaukə, və şəvqii iləykə la yəbulluhu illən nəzəru ila vəchikə, və qərari la yəqirru dunə dunuvvi minkə, və ləhfəti la yərudduha illa rəvhukə, və suqmii la yəşfiihi illa tibbukə, və ğammi la yuziluhu illa qurbukə, və curhi la yubri-uhu illa safhukə, və raynu qalbi la yəcluuhu illa əvfukə, və vəsvasu sadrii la yuzihuhu illa əmrukə, fə ya muntəhi əməlil amilinə, və ya ğayətə su`lis sailinə, və ya əqsa talibətit talibin, və ya ə`la rağbətir rağibinə, və ya vəliyyəs salihinə, və ya əmanəl xaifinə, və ya mucibə də`vətil muztarrinə, və ya zuxral mu`diminı, və ya kənzəl baisinə, və ya ğiyasəl mustəğisinə, və ya qaziyə həvaicil fuqəra-i vəl məsakinə, və ya Əkraməl əkraminə, və ya Ərhəmər rahiminə, təxazzui və suali, və iləykə təzarrui vəbtihali, əs-əlukə ən tuniləni min rəvhi rizvanikə, və tudiimə ələyyə niəməm tinanikə, və ha ənə bibabi kəramikə vaqifun, vəlinəfəhati birrikə mutə-ərrizun, və bihəblikəş şədidi mutəsimun, və bi urvətikəl vusqa mutəməssikun, İlahi irhəm əbdəkəz zəlilə zəl lisanil kəliili vəl əməlil qalili, vəmnun ələyhi bitavlikəl cəzili, vəknufhu təhtə zillikəz zaliili, ya Kərimu ya Cəmilu ya Ərhəmər rahimin.

 

ALLAHA EHTIYACLI OLANLARIN MÜNACATININ TƏRCÜMƏSİ

 

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə!

 

İlahi, nöqsanlarımı Sənin lütf və məhəbbətindən başqa bir şey bərpa və fəqirliyimi Sənin ehsanından başqa bir şey qəni, qorxu və vəhşətimə amanından başqa bir şey əmniyyət verə, zəlilliyimi Sənin qüdrətindən başqa bir şey izzətlə əvəz edə bilməz. Sənin lütf və kərəmindən başqa bir şey məni arzularıma çatdıra və fəqirliyimin qarşısını nemətlərindən başqası ala bilməz. Hacətimi Səndən başqası rəva qılmaz, kədərimi rəhmətindən başqa bir şey şadlığa çevirməz, çətinliklərimi mehribanlığından başqa bir şey aradan qaldırmaz. Sənə meylimin hərarətini vüsalından başqa bir şey soyuda və yandırıcı (məhəbbət) atəşimi görüşündən başqa bir şey söndürə bilməz. Şövqümün alovuna camalına nəzər salmaqdan başqa bir şey su səpə və qəlbim Sənə yaxın olmaqdan başqa bir şeylə aram ola bilməz. Həsrət və kədərimi rəhmət yelindən başqa bir şey aradan qaldıra, xəstəliyimə diqqət yetirməyindən başqa, heç nə şəfa verə, yaxınlığından başqa, kimsə qəlbimdəki qüssəni çıxara bilməz. Yaralarıma bağışlamağından başqa bir şey məlhəm ola, qəlbimin bərkliyini əfvindən başqa bir şey cilalamaz, batil düşüncə və vəsvəsələri əmrindən (yardımından) başqa, heç nə aparmaz, ey arzu edənlərin arzusunun sonu, ey tələb edənlərin ən ali istəyi, ey xahiş edənlərin ən uca xahişi, ey salehlərin yardımçısı, ey qorxan qəlblərin aman yeri, ey iztirabda olanların duasını qəbul edən, ey bir şeyə malik olmayanların zəxirəsi (ehtiyatı), ey çarəsizlərin xəzinəsi, ey fəryad edənlərin dadına çatan, ey fəqir və miskinlərin ehtiyaclarını ödəyən, ey kərimlərin kərimi, ey rəhimlilərin rəhimlisi! Səndən istəyirəm və şikayətim Sənədir. Səndən məni asudəlik və razılıq məqamına nail etməyini və nemətlərini kəsmədiyini istəyirəm. Onların sayəsində indi mən Sənin kərəm qapında dayanmış, lütfün halıma şamil olmuş, qırılmaz və möhkəm ipinə sarılmışam. İlahi, həyasından dili bağlı, əməli az və zəlil bəndənə rəhm et, böyük nemətlərini əta etməklə ona minnət qoy, məni sabit kölgənin (rəhmətinin) himayəsində yerləşdir, ey kərim, ey camal sahibi, ey mehribanların ən mehribanı!

 

ALLAHA EHTIYACLI OLANLARIN MÜNACATININ ƏRƏBCƏ MƏTNİ

 

مناجاة المفتقرین

بسم الله الرحمن الرحیم

اِلـهي كَسْري لا يَجْبُرُهُ اِلاّ لُطْفُكَ وَحَنانُكَ، وَفَقْري لايُغْنيهِ اِلاّ عَطْفُكَ وَاِحْسانُكَ، وَرَوْعَتي لا يُسَكِّنُهااَمانُكَ، وَذِلَّتي لا يُعِزُّها اِلاّ سُلْطانُكَ، وَاُمْنِيَّتي لا يُبَلِّغُنيها اِلاّ فَضْلُكَ، وَخَلَّتي لا يَسُدُّها اِلاّ طَوْلُكَ، وَحاجَتي لا يَقْضيها غَيْرُكَ، وَكَرْبي لا يُفَرِّجُهُ سِوى رَحْمَتِكَ، وَضُرّي لا يَكْشِفُهُ غَيْرُ رَأفَتِكَ، وَغُلَّتي لا يُبَرِّدُها اِلاّ وَصْلُكَ، وَلَوْعَتي لا يُطْفيها اِلاّ لِقاؤُكَ، وَشَوْقي اِلَيْكَ لا يَبُلُّهُ إلاّ النَّظَرُ اِلى وَجْهِكَ، وَقَراري لا يَقِّرُّ دُونَ دُنُوّي مِنْكَ، وَلَهْفَتي لا يَرُدُّها اِلاّ رَوْحُكَ، وَسُقْمي لا يَشْفيهِ اِلاّ طِبُّكَ، وَغَمّي لا يُزيلُهُ اِلاّ قُرْبُكَ، وَجُرْحي لا يُبْرِئُهُ اِلاّ صَفْحُكَ، وَرَيْنُ قَلْبي لا يَجْلُوهُ اِلاّ عَفْوُكَ، وَوَسْواسُ صَدْري لا يُزيحُهُ اِلاّ اَمْرُكَ، فَيا مُنْتَهى اَمَلِ الاْمِلينَ، وَيا غايَةَ سُؤْلِ السّائِلينَ، وَيا اَقْصى طَلِبَةِ الطّالِبينَ، وَيا اَعْلى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ، وَيا وَلِيَّ الصّالِحينَ، وَيا اَمانَ الْخائِفينَ، وَيا مُجيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّينَ، وَيا ذُخْرَ الْمُعْدِمينَ، وَيا كَنْزَ الْبائِسينَ، وَيا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ، وَيا قاضِيَ حَوائِجِ الْفُقَراءِ وَالْمَساكينَ، وَيا اَكرَمَ الاَْكْرَمينَ، وَيا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ، لَكَ تَخَضُّعي وَسُؤالي، وَاِلَيْكَ تَضَرُّعي وَابْتِهالي، اَسْاَلُكَ اَنْ تُنيلَني مِنْ رَوْحِ رِضْوانِكَ، وَتُديمَ عَلَيَّ نِعَمَ امْتِنانِكَ، وَها اَنـَا بِبابِ كَرَمِكَ واقِفٌ، وَلِنَفَحاتِ بِرِّكَ مُتَعَرِّضٌ، وَبِحَبْلِكَ الشَّديدِ مُعْتَصِمٌ، وَبِعُرْوَتِكَ الْوُثْقى مُتَمَسِّكٌ، اِلـهي اِرْحَمْ عَبْدَكَ الذَّليلَ ذَا الّلِسانِ الْكَليلِ وَالْعَمَلِ الْقَليلِ، وَامْنُنْ عَلَيْهِ بِطَوْلِكَ الْجَزيلِ، وَاكْنُفْهُ 

 

 Ərbəin Mədəni-maarif sistemində üzvlük

Çap\Print

Etiketlər: Allaha ehtiyaclı olanların minacatı - İmam Səccad (ə) - ın minacatlarından

Oxşar yazılar


Nəzərlər


Nəzərinizi göndərin


Arbaeentitr

 Hədislər