Ərbəin müəssisəsi\Mədəni-maarif bölümü

banner-img banner-img-en
logo

  Dualar və ziyarətnamələr


Təvəssül əhlinin minacatı - İmam Səccad (ə) - ın minacatlarından

Çap\Print
Təvəssül əhlinin minacatı - İmam Səccad (ə) - ın minacatlarından

TƏVƏSSÜL ƏHLİNİN MÜNACATININ OXUNUŞU

 

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

 

İlahi ləysə li vəsilətun iləykə illə əvatifu ra`fətikə, və la li zəriətun iləykə illə əvarifu rahmətikə, və şəfaətu nəbiyyikə nəbiyyur rahməh, və munqizil umməti minəl ğummət, fəc-əlhumə li səbəbən ilə nəyli ğufranikə, və sayyirhuma lii vuslətən iləl fəvzi birizvanikə, və qad həllə racaii bihərəmi kəramikə, və hətta təməi bifinai cudikə, fə həqqiq fikə əməli, vəxtim bil xayri əməli, vəc-əlni min safvətikəl ləzinə əhləltəhum buhbuhətə cənnətikə, və bəvvətəhum darə kəramətikə, və əqrartə ə`yunəhum binnəzəri iləykə yəvmə liqaikə, və əvrastəhum mənaziləs sidqi fii civarikə, ya mən la yəfidul vafidunə əla əkramə minhu, vəla yəcidul qasidunə ərhəmə minhu, ya xayra mən xaləbihi vəhiidun, və ya ə`tafə mən əva iləyhi taridun, ilə sə-əti əfvikə mədədtu yədi, və bizəyli kəramikə ə`ləqtu kəffi, fəla tuuliniil hirmanə, vəla tublini bil xaybəti vəl xusrani, ya Səmiəd-duai ya Ərhəmər rahimin.

 

TƏVƏSSÜL ƏHLİNİN MÜNACATININ TƏRCÜMƏSİ

 

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə!

 

İlahi, Sənə doğru gəlməkdə mehribanlığından başqa, mənim üçün bir vasitə və hər iki aləmdə (dünya və axirətdə) ümməti əzab-əziyyətdən qoruyacaq rəhmət Peyğəmbərinin bəxşiş və şəfaətindən savayı bir vasitəçi yoxdur. (İlahi!) Bu ikisini mənim üçün bağışlamağına nail olmaq, səadət, qurtuluş və razılığına qovuşmaq üçün bir səbəb et. Həqiqətən, ümidim Sənin kərəminin məbədində mənzil salmış və gözlərim tamahla Sənin ehsan (və səxavət) dərgahına dikilmişdir. İlahi, Sənə bəslədiyim ümid və arzularımı həyata keçirərək sonumu xeyirlə bitir və məni Öz cənnətində yer verərək seçəcəyin, rəhmət və kəramət mənzilində məqam verəcəyin, Səninlə görüş (qiyamət) zamanı camalını müşahidə etməklə gözlərini aydınlaşdıracağın və Öz yanında onları həqiqət mənzillərinin varisi təyin edəcəyin kəclərdən et! Ey kimsənin səndən daha kərimlisini görmədiyi, hacəti olanların Səndən daha rəhimlisini tapmadığı! Ey kimsəsizlərə gizlində yardımı ilə haqq yolu göstərənlərin ən yaxşısı! Ey qaçanların sığındığı şəxslərin ən mehribanı! İlahi, mən sənin geniş əfvinə doğru əllərimi ümidlə açmış, Sənin kərəminin ətəyindən yapışmışam! Belə isə, məni ümidsizlik və ziyana uğramaqla bəlaya (imtahana) giriftar etmə, ey məxluqatın duasını eşidən, ey mehribanların ən mehribanı!

 

TƏVƏSSÜL ƏHLİNİN MÜNACATININ ƏRƏBCƏ MƏTNİ

مناجاة المتوسلین

بسم الله الرحمن الرحیم

اِلـهي لَيْسَ لي وَسيلَةٌ اِلَيْكَ اِلاّ عَواطِفُ رَأفَتِكَ، وَلا لي ذَريعَةٌ اِلَيْكَ اِلاّ عَوارِفُ رَحْمَتِكَ، وَشَفاعَةُ نَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَمُنْقِذِ الاُْمَّةِ مِنَ الْغُمَّةِ، فَاجْعَلْهُما لي سَبَباً اِلى نَيْلِ غُفْرانِكَ، وَصَيِّرْهُما لي وُصْلَةً اِليَ الْفَوْزِ بِرِضْوانِكَ، وَقَدْ حَلَّ رَجائي بِحَرَمِ كَرَمِكَ، وَحَطَّ طَمَعي بِفِناءِ جُودِكَ، فَحَقِّقْ فيكَ اَمَلي، وَاخْتِمْ بِالْخَيْرِ عَمَلي، وَاجْعَلْني مِنْ صَفْوَتِكَ الَّذينَ اَحْلَلْتَهُمْ بُحْبُوحَةَ جنَّتِكَ، وَبوَّأْتَهُمْ دارَ كَرامَتِكَ، وَاَقْرَرْتَ اَعْيُنَهُمْ بِالنَّظَرِ اِلَيْكَ يَوْمَ لِقائِكَ، وَاَوْرَثْتَهُمْ مَنازِلَ الصِّدْقِ في جِوارِكَ، يا مَنْ لا يَفِدُ الْوافِدُونَ عَلى اَكْرَمَ مِنْهُ، وَلا يَجِدُ الْقاصِدُونَ اَرْحَمَ مِنْهُ، يا خَيْرَ مَنْ خَلا بِهِ وَحيدٌ، وَيا اَعْطَفَ مَنْ اَوى اِلَيْهِ طَريدٌ، اِلى سَعَةِ عَفْوِكَ مَدَدْتُ يَدي، وَبِذَيْلِ كَرَمِكَ اَعْلَقْتُ كَفّي، فَلا تُولِنِي الْحِرْمانَ، وَلا تُبْلِني بِالْخَيْبَةِ وَالْخُسْرانِ، يا سَميعَ الدٌّعاءِ يا اَرْحَمَ الرّحِمينَ

 

 

 Ərbəin Mədəni-maarif sistemində üzvlük

Çap\Print

Etiketlər: Təvəssül əhlinin minacatı - İmam Səccad (ə) - ın minacatlarından

Oxşar yazılar


Nəzərlər


Nəzərinizi göndərin


Arbaeentitr

 Hədislər